Poprawa Prac licencjackich

Przygotowanie opracowania

Przygotowane opracowania są jedynie wzorem w pisaniu pracy licencjackiej, służącym celom informacyjnym. Są one jedynie podstawę do pisania własnych prac i mogą one służyć do dalszego rozszerzenia pisania pracy.

  • Oferujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług w zakresie pomocy w pisaniu prac licencjackich, magisterskich oraz terminowa realizację zamówienia.
  • Nie powielamy i nie przepisujemy prac licencjackich, co wynika z indywidualnego traktowania każdego zlecenia. Wszystkie opracowania pisane są według potrzeb osoby zainteresowanej.
  • Zleceniodawca przez cały czas pisania pracy licencjackiej pozostaje w kontakcie i na bieżąco wprowadzane są wszelkie sugestie i uwagi do opracowania związanego z pomocą w pisaniu prac

Czas realizacji pracy licencjackiej

Czas realizacji pomocy w pisaniu lub korekcie pracy licencjackiej, zasady płatności itp. ustalane są wspólnie z osobą zainteresowaną w momencie rozpoczęcia współpracy uwzględniając indywidualne potrzeby zleceniodawcy. Wniesiona opłata pokrywa koszty sporządzenia opracowania pomocy w pisaniu prac, a także gwarantuje naniesienie ewentualnych korekt pisanej pracy zgodnie z wymaganiami.

Przekazanie kolejnych części pisanej pracy następuje po wcześniejszym dokonaniu wpłaty. Zamówienie związane z pomocą w pisaniu pracy realizowane jest etapami. Pomoc w pisaniu pracy objęta jest tajemnicą zawodową, serwis gwarantuje całkowitą anonimowość.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą związana z pomocą w pisaniu prac lub pragną uzyskać dodatkowych informacji, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

W ramach pomocy w pisaniu prac kontakt z firmą Dorota Wrona jest możliwy w formie: telefonicznej, osobiście lub e-mailowo.

Udzielam pomocy przy pisaniu lub korekcie gotowych już prac licencjackich i magisterskich z następujących dziedzin: Prawo, Ekonomia, Rachunkowość, Zarządzanie, Administracja, Bankowość, Projekty, Analiza finansowa, Unia Europejska, Nieruchomości, Politologia, Analiza opłacalności, Prawo podatkowe, konstytucyjne, ustrojowe.

Korekta prac - cennik, informacje

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie przygotowanych materiałów, dotyczących pomocy w pisaniu pracy licencjackiej. Korzystając z pomocy w pisaniu pracy należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272 i 273 KK.

Prace licencjackich dla studentów

Oferujemy usługę pisania prac licencjakich oraz szeroko rozumianą pomoc w tworzeniu opracowań, które następnie mogą Państwo wykorzystać m.in. do pisania własnej pracy.

Poprawa i korekta prac licencjackich

Wszystkie opracowania związane z pomocą w pisaniu prac licencjackich są wykonywane jedynie na potrzeby osób, które je zamawiają. Nie dopuszczalna jest sprzedaż gotowych prac, jak również udostępnianie zakresu pisanej pracy osobom trzecim.

Przygotowany materiał może również stanowić źródło wiedzy na interesujący Państwa temat, związany z pisaniem pracy. Przykładowe tematy prac licencjackich.

Dorota Wrona
Chopina 5/8, 20-023 Lublin

tel. 81 534 73 55,
tel. kom. 0 696 077 619
e-mail: dorotawrona@interia.eu

NIP: 712-165-56-95, Regon: 430708329

Profesjonalna pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich


Pisanie prac © 2012 Dorota Wrona prace magisterskie, prace licencjackie z rachunkowości, ekonomii, bankowości