Poprawa prac magisterskich

Poprawa pracy magisterskiej czy licencjackiej może mieć różny charakter, zarówno w kwestii merytorycznej, polonistycznej bądź też technicznej. Ważnym elementem współpracy jest przygotowanie dla Klienta  dwóch wersji poprawianego tekstu. Jedna z nich to praca gotowa do druku, natomiast druga to wersja robocza, zawierająca wyraźnie zaznaczone miejsca, w których naniesiono korekty, (podkreślenie tekstu kolorem lub dopisanie odpowiedniego komentarza w miejscy poprawki).

WAŻNE: Nasza Firma nie zleca żadnych działań innym podmiotom ani osobom trzecim. Działamy zgodnie z prawem. Firma działa ponad 20 lat!

Korekta prac zaliczeniowych (licencjackich, magisterskich itd.),  odbywa się zgodnie z  konkretnymi, postawionymi na początku, wymaganiami Zleceniodawcy. Świadczymy usługi w zakresie pomocy w tworzeniu oraz korekcie różnych opracowań, poprawy prac (gruntowną lub częściową) zgodnie z prawem.

Działalność firmy prowadzona jest legalnie, o czym świadczy wpis do Państwowej Ewidencji, są to usługi z zakresu edukacji, z których ma prawo skorzystać każdy, kto ma problemy z napisaniem bądź korektą swojej pracy zaliczeniowej.

Poprawa prac magisterskiej czy licencjackiej jest zagadnieniem złożonym i indywidualnym. Trudno więc podać orientacyjną cenę usłgi. Praca każdego Klienta wyceniana jest indywidualnie. Każdemu Klientowi wcześniej wyjaśniam, zdecydują się Państwo na skorzystanie z mojej usługi.

Korekta prac może obejmować wiele aspektów, poczynając od poprawy polonistycznej (stylistyka, ortografia, interpunkcja itd.), poprzez formatowanie (tabele, marginesy, spisy itd.), a skończywszy na nanoszeniu poprawek wskazanych przez promotora. W każdej wymagającej poprawy pracy znajduje się specyficzne połączenie tych elementów. Dlatego bardzo istotne jest, aby wysyłając pracę do poprawy przekazali Państwo jak najbardziej wyczerpującą informację na temat swoich potrzeb.

Wycena poprawy pracy zajmuje dużo czasu, dlatego jest wygodniej i szybciej gdy otrzymają Państwo dokładną informację o cenie, jeśli wytyczne do poprawy będą jasne i czytelne. W informacji zwrotnej na temat korekt prac magisterskich, licencjackich zostaną zawarte dokładne informacje dotyczące tego co, za jaką cenę oraz w jakim terminie może zostać wykonane. Mogą Państwo nie zdecydować się na skorzystanie z oferty lub przyjąć ją w całości lub w części. Proszę zwrócić uwagę, że zostanie wykonane dokładnie to, co zostało objęte wyceną korekt prac. Dlatego też, jeżeli chcą się Państwo upewnić, że jakiś element zostanie wykonany, a wydaje się Państwu, że nie został objęty wyceną – proszę wyjaśnić to przed wpłatą zaliczki.

Abym wcześniej mogła wykonać wycenę proszę w emailu przysłać następujące informacje:

 • plik zawierający aktualną wersję pracy, cel - sprawna korekta prac;
 • listę poprawek, które mają zostać naniesione (jeśli nie są zawarte w aktualnej wersji pracy) – szybka i czytelna wycena korekta prac;
 • wytyczne do formatowania pracy (jeśli ma zostać wykonane formatowanie) – dostosowanie korekty prac do wymagań uczelni;
 • wszelkie materiały, które mogą być potrzebne lub pomocne w czasie poprawy pracy magisterskiej czy licencjackiej.

Ile kosztuje korekta pracy magisterskiej?

Cena korekty pracy magisterskiej zależy przede wszystkim od tego jaki rodzaj poprawek ma zostać wprowadzony. Jeśli potrzebna jest korekta pracy pod kontem polonistyczna (poprawa przecinków, całościowa korekta interpunkcji, błędów ortograficznych, stylistycznych itp.) cena będzie zależała od długości korygowanej pracy. Jeśli potrzebna jest korekta pracy w zakresie prawidłowości zamieszczenia przypisów (np. potrzeba zmiany sposobu wprowadzanych przypisów) cena będzie zależała od tego, jakie zmiany mają zostać wprowadzone i ile jest przypisów w korygowanej pracy. Jeżeli zachodzi potrzeba zmian konstrukcji rozdziału etc. Dlatego zawsze przed podjęciem się korekty pracy zostanie przedstawiona wycena z wyszczególnionymi elementami o dokładnym zakresie korekty pracy, określa się również co i za jaką cenę zostanie wykonana poszczególna część korekty pracy.

Korekta pracy zależy od:

 • długości pracy;
 • treści korygowanej pracy;
 • elementów graficznych (tabele, wykresy, rysunki, schematy);
 • rodzaju wprowadzanych poprawek (np. merytoryczne, statystyczne, uaktualnienie literatury czy tez polonistyczna korekta pracy);
 • konieczności formatowania pracy.

Czas wykonania poprawy pracy?

Przewidywany czas trwania korekty pracy oraz termin jej oddania zostaje określony na początku w chwili wyceny korekty pracy. Standardowo jest to od 7 do 14 dni. Czas ten zależy od ilości i charakteru poprawy pracy. Przeważnie nie ma możliwości wykonania korekty na następny dzień, a jeśli konieczna jest poprawa pracy w krótkim czasie może zostać to policzone jako ekspress. Cena takiej ekspresowej korekty pracy magisterskiej jest zazwyczaj wyższa.

Korekta prac – dajemy gwarancję!:

 • Skuteczność
 • Terminowość
 • Wysoka jakość korekty prac
 • Brak dodatkowy opłat
 • Kontakt online (tel., email)

Poprawiamy prace magisterskie i licencjackie z następujących dziedzin wiedzy:

 • rachunkowość i finanse,
 • ekonomia,
 • prawo podatkowe,
 • prawo administracyjne,
 • prawo cywilne itp.,
 • bankowość,
 • analiza ekonomiczno-finansowa,
 • analiza statystyczna,
 • badania ankietowe.
 • analiza ekonomiczna

Zapraszam do kontaktu!

ZUIFK – DOROTA WRONA
ul. Chopina 8
Lublin

NIP: 712-165-56-95
Regon: 430708329

Tel. 696 077 619, ( 81) 534-73-55

E-mail: korekta_poprawa_prac@tlen.pl

Poprawa plagiatu

Poprawa plagiatu pracy jest dosyć żmudnym, czasochłonnym i wbrew pozorom trudną czynnością. Wychodząc na przeciw wymaganiom, portal oferuje prace typu:

 • Poprawa plagiatu do progu 5%
 • Korekta pracy pod względem stylistycznym
 • Redakcja pracy pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

Każda z tych czynności wykonywana jest kilkakrotnie by, jakość pracy była na najwyższym poziomie. Gwarantuję rzetelną korektę opartą na najnowszych zasadach ujętych w Słownikach Języka Polskiego. By praca była płynna, pozbawiona plagiatu i poprawna pod każdym względem napisz lub zadzwoń i zapytaj o szczególny.

Po wykonaniu pracy gwarantuję, że wskaźnik (II) będzie wynosił poniżej 5%. Każde zlecenie korygowane jest 3-krotnie tak, aby żaden z błędów nie postał pominięty.

Poprawa pracy magisterskiej

Merytoryczna poprawa pracy następuje po uwidocznieniu konkretnych niedociągnięć w pracy. Korekta merytoryczna dotyczy zarówno logicznej strony treści pracy, spójności z tematem, dopisania brakujących treści itp.

Korekta polonistyczna

Korekta polonistyczna to dokładne przeanalizowaniu pracy pod kątem błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych itp.

Poprawa techniczna pracy

Korekta prac magisterskich

Wierzymy, że tylko specjalista z konkretnej dziedziny wiedzy jest w stanie poprawić i skorygować pracę magisterską lub licencjacką.

Wszystkie nasze pisemne opracowania (prace magisterskie, licencjackie) mogą być wykorzystane wyłącznie w taki sposób, aby nie naruszać art. 272 KK oraz przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nasi Klienci?

Naszymi Klientami są zarówno osoby prywatne jak i firmy (banki i instytucje finansowe). Opracowania wykonywane są wyłącznie na indywidualne zamówienie Klienta.

Działalność w zakresie pomocy przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich prowadzona jest legalnie od 1998 roku. Pisanie prac to nasza podstawowa działalność! Zaufaj specjalistom a nie amatorom, których dużo jest w Internecie. Działamy na rynku już od wielu lat.

Dorota Wrona
Chopina 5/8, 20-023 Lublin

tel. 81 534 73 55,
tel. kom. 0 696 077 619

e-mail: dorotawrona@interia.eu

NIP: 712-165-56-95

Regon: 430708329

 

Profesjonalna poprawa prac licencjackich i magisterskich - zadzwoń, napisz emaila! 20 lat doświadczenia!


Poprawa prac © 2012 Dorota Wrona poprawa i korekta - prace magisterskie, prace licencjackie z rachunkowości, ekonomii, bankowości | pozycjonowanie stron