Metody przetwarzania materiałów źródłowych w pracy magisterskiej

Pisanie prac magisterskich

Zgromadzony w toku badań materiał źródłowy powinien zostać poddany odpowiedniemu przetworzeniu w celu uzyskania reprezentatywnych wyników, które mogą stanowić podstawę do formułowania właściwych uogólnień i wniosków.

Ze względu na specyfikę nauk ekonomicznych do szczególnie przydatnych, zwłaszcza w analizie zarządzania firmą, zaliczane są m.in. następujące metody: statystyczna, analizy, modelowa, porównań projektowania, monograficzna.

Metoda statystyczna związana jest z zasadą doboru reprezentacyjnej grupy badanej zbiorowości. Aby uzyskane wyniki były prawidłowe (odzwierciedlające aktualny stan rzeczywisty) badania powinny być przeprowadzone w takim okresie, w którym czynniki przypadkowe nie miały znaczącego, tj. istotnego wpływu na określoną zbiorowość.

Uzyskane wyniki powinny być poddane ogólnie przyjętej analizie badań statystycznych.

W badaniach eksperymentalnych stosowanych podczas pisania pracy zazwyczaj stosuje się niewiele pomiarów badanej cechy. Próbę nazywa się małą, jest ona nie większa od 30. Ażeby można było próbę taką uznać za pewną reprezentację populacji generalnej, należy przeprowadzić odpowiednie wnioskowanie wynikające ze statystyki matematycznej, opierającej się na analizie rachunku prawdopodobieństwa.

Jeżeli jesteś na etapie pisania pracy licencjackiej również możesz liczyć na moją profesjonalną pomoc.

Pisanie prac obejmuje: pomoc w pisaniu pracy magisterskiej, dyplomowej, licencjackiej, inżynierskiej, zaliczeniowej.

Prace magisterskie - przetwarzanie materiałów

Firma Dorota Wrona oferuje pomoc w pisaniu prac magisterskich o różnej tematyce i stopniu trudności.

Serwisie oferuje profesjonalne i oryginalne opracowania naukowe służące jako pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pracami pisemnymi jak: prace licencjackie, prace magisterskie, prace dyplomowe.

Prace licencjackie

Polecamy również:

Dorota Wrona

tel. 81 534 73 55, tel. kom. 0 696 077 619

Profesjonalna pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich - Kontakt


Pisanie prac © 2012 Dorota Wrona prace magisterskie, prace licencjackie z rachunkowości, ekonomii, bankowości